headerphoto

Naše služby

Stručně v bodech:

- vedení daňové evidence

- vedení účetnictví

- zpracování mezd, včetně vedení personální agendy

- zastupování před úřady státní správy

- zpracování daňových přiznání ke všem typům daní

- odklady daně z příjmu do 01.07. následujícího roku

- daňové poradenství operativně telefonicky, osobně, mailem

- zpracování stanovisek

- zastupování při daňových kontrolách

- plánování daňových úspor a minimalizace rizik

- ekonomické výpočty, odhady daně z příjmu

- svoz dokladů z Vaší firmy k našemu zpracování

- archivace, spisovna


Počet přístupů www.ekonomickyinstitut.cz