headerphoto

Vybrané novinky:

Změny bankovních účtů Finančních úřadů od 01.01.2013:

Čísla bankovních účtů finančních úřadů od 01.01.2013:

Od 1. ledna 2013 bude ze současných 199 finančních úřadů výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle krajů. Dále bude fungovat Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. Pro placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu takto vzniklého finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou: " Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. " Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Název krajského finančního úřadu od 1. 1. 2013 Matriková část (matrika) bankovního účtu:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341

Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411

Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461

Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511

Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761

Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661

Specializovaný finanční úřad 77620021

zdroj: Ministerstvo financí ČR.

STARŠÍ :

Daň z příjmu: Zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % tzv. milionářská daň označovaná jako "solidární zvýšení daně", pro osoby s příjmem vyšším než 48násobek průměrné mzdy. Toto opatření je dočasné pro období 2013 až 2015. Nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je dočasné pro období 2013 až 2015. Omezení paušálu pro fyzické osoby, které uplatňují výdaje procentem z příjmů Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15 % na 35 %.

Další daně: Zvýšení sazeb DPH na 15 resp. 21 %; od 1.1.2016 sjednocení sazeb na 17,5 %. U dětských plen a některých zdravotnických prostředků přestane být uplatňována snížená sazba daně. Zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce Zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 % Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění.


Počet přístupů www.ekonomickyinstitut.cz